5G en Zorg

We worden met zijn allen in Nederland steeds ouder. Het liefst in goede gezondheid maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Daarbij blijven ouderen steeds langer zelfstandig wonen en neemt het aantal zorgverleners, met name in rurale gebieden, af. Deze trends zetten de kwaliteit van zorg in de toekomst onder druk. Slimme oplossingen met behulp van nieuwe technieken, zoals robotisering, sensoren, beeldverbindingen en 5G, kunnen bijdragen aan het behoud van kwalitatief goede zorgvoorzieningen voor oudere Nederlanders in hun eigen woonomgeving. Als zorgverleners zich vooral kunnen richten op de zorgtaken van mens tot mens, en de techniek hen kan ‘ontzorgen’ van allerlei taken waar geen menselijke interactie voor noodzakelijk is, dan kan aan deze uitdaging het hoofd worden geboden. 

Opdracht 5G en Zorg

Werk een oplossing met gebruik van 5G uit waarmee het mogelijk wordt dat oudere mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Aanwijzingen & suggesties

  • Monitoring van het dagelijkse gedrag van mensen om hun welzijn te bewaken, bijv. sensoren die gebruik van koelkast, toilet, voordeur vastleggen
  • Slimme pillendoos die de gebruiker helpt om op het juiste tijdstip de goede medicijnen in de juiste dosering in te nemen
  • Mogelijkheden voor ruggenspraak met zorgverleners bijv. via beeldverbinding
  • Laagdrempelige alarmering in geval van nood